Hyb gwybodaeth a dysgu

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Gweithdai Datblygu'r Sefydliad i Reolwyr


Lluniwyd y gweithdai hyn i helpu rheolwyr sydd â chyfrifoldeb dros gynllunio strategol ar gyfer cyflenwi darpar wasanaethau sy’n diwallu gofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac yn benodol yn cyfrannu at Ganlyniadau Llesiant Cenedlaethol. Mae yna dau weithdy, a luniwyd fel hanner diwrnod o weithgaredd datblygu – newid meddylfryd a mesur cynnydd. 

Cafodd y modiwl hyfforddi a’r canllaw hwn eu hysgrifennu ar gyfer y rhai sy’n cynnal gweithdai ac mae’n cynnwys ymarferion, awgrymiadau ar gyfer trafodaethau grŵp a phwyntiau i’w hystyried, y gall y trefnwyr eu defnyddio naill ai yn eu cyfanrwydd neu ddewis a dethol yn ôl yr angen wrth deilwra’r gweithdai ar gyfer cyfranogwyr penodol.