Cynhalwyr

Dangosodd gwaith ymchwil yn ymwneud â’r gweithlu gofal yn y cartref bod cynhalwyr di-dâl (aelodau’r teulu, ffrindiau a chymdogion gan amlaf) yn gwneud cyfraniad enfawr at ddarparu gofal a chymorth i bobl.

O fewn terfynau ei gylch gwaith, mae’r Cyngor Gofal wedi ymgymryd ag amrywiaeth o waith i gefnogi cynhalwyr mewn ffordd fwy gweithredol.

Pecyn hyfforddi

Dynion yn edrych ar weithiwr gofal cymdeithasolYn 2012, cynhaliwyd astudiaeth ymchwil ar fynediad cynhalwyr i hyfforddiant.

Cynhaliwyd prosiect peilot wedyn i ddatblygu rôl arddangoswr gofal cyflogedig, sef gweithiwr sy’n gallu dangos dulliau gofal ymarferol ac yn diogel i gynhalwyr yn eu cartrefi eu hunain.

Ar sail y prosiect peilot, mae pecyn adnoddau i ddatblygu rôl arddangoswr gofal wedi cael ei baratoi ac ar gael o dan adnoddau islaw.

Adnoddau

> Pecyn hyfforddi yn dangos sgiliau hyfforddi i ofalwyr

> Defnyddio eich pecyn digidol

> Adroddiad ar y gwaith ymchwil ar gefnogi mynediad cynhalwyr di-dâl i hyfforddiant yng Nghymru

> Cefnogi cynhalwyr wrth ddatblygu a chyflwyno uned dysgu gydol oes gyda sicrwydd ansawdd ar gyfer arddangoswyr gofal cyflogedig