Gwrando ar y wefan

Dyfarniad Lefel 2 mewn Sefydlu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Mae cymhwyster wedi’i ddatblygu i gefnogi dealltwriaeth gyffredin o sefydlu yng ngofal cymdeithasol yng Nghymru, sef y Dyfarniad Lefel 2 mewn Sefydliad Gofal Cymdeithasol (Cymru) (QCF).

Pwrpas y cymhwyster yma?

Pwrpas y cymhwyster yma yw gwneud yn siŵr fod dull cyffredin i sefydliad yng ngofal cymdeithasol ar draws Cymru a bod gweithwyr newydd yn deall y gwerthoedd sy'n sail i'r holl waith ym maes gofal cymdeithasol.

Mae’r cymhwyster yn gosod y canlyniadau dysgu mae gweithwyr newydd sy’n ymuno a gweithlu gofal cymdeithasol neu sy’n ymgymryd â swyddogaeth newydd o fewn y sector gofal cymdeithasol angen eu cwblhau o fewn y 12 wythnos gyntaf.

I bwy mae’r cymhwyster yma?

Mae’r dyfarniad yn addas i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa ym maes gofal cymdeithasol neu’r rhai sydd newydd ddechrau ar eu swydd.

Cyfleoedd i symud ymlaen?

Mae’r dyfarniad yma yn cynnig dilyniant i’r Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a hefyd i’r Diplomau L3 mewn Iechyd a Gofal cymdeithasol ar gyfer Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc. Gellir hefyd defnyddio’r dyfarniad fel pasbort ar gyfer yr elfennau gwybodaeth o’r Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol.

Strwythur y Dyfarniad

Mae strwythur y dyfarniad wedi'i amlinellu yn y fanyleb cymwysterau. Mae’n rhaid i ddysgwyr gwblhau o leiaf 7 credyd i ennill y Dyfarniad Lefel 2 mewn Sefydlu Gofal Cymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys 5 credyd o Grŵp Gorfodol A, a gweddill y credydau o grŵp B.