Gwrando ar y wefan

Dyfarniad, tystysgrif a diploma Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (oedolion a phlant a phobl ifanc), blynyddoedd cynnar a gofal plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

Trosolwg o Ddyfarniad, Tystysgrif a Diploma Lefel 1

Mae dyfarniad, tystysgrif a diploma lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (oedolion a phlant a phobl ifanc), blynyddoedd cynnar a gofal plant (Cymru a Gogledd Iwerddon) yn gymwysterau sydd wedi’u datblygu ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gweithio yn y sectorau hyn.

Gwybodaeth gyffredinol

Gellir ennill y cymwysterau trwy gael cyfuniad o unedau o fanciau Gorfodol a Dewisol a hyn sy’n gwneud cyfanswm penodol o gredydau

Cyfrwng Cymraeg

Bydd y manylebau a’r unedau ar gyfer y cymwysterau hyn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cymhwyster Dyfarniad Lefel 1

12 credyd er mwyn ennill Dyfarniad Lefel 1

Nod dyfarniad lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (oedolion a phlant a phobl ifanc), blynyddoedd cynnar a gofal plant yw rhoi cyflwyniad eang i ddysgwyr i gwmpas y sector, y cyfleoedd gyrfa yn ogystal â pheth dealltwriaeth o egwyddorion a gwerthoedd hanfodol, ac o weithio’n ddiogel.

Mae’r dyfarniad ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon.

Ni fydd y cymhwyster yn rhoi cymhwysedd galwedigaethol ond bydd modd symud ymlaen wedyn at:

Dystysgrif a diploma Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (oedolion a phlant a phobl ifanc), blynyddoedd cynnar a gofal plant neu Ddiplomâu Lefel 2 mewn:

> Iechyd a Gofal Cymdeithasol (oedolion)

neu

> Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Cymhwyster Tystysgrif Lefel 1

Lleiafswm o 30 credyd i ennill Tystysgrif Lefel 1

Nod tystysgrif lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (oedolion a phlant a phobl ifanc), blynyddoedd cynnar a gofal plant yw rhoi cyflwyniad eang i ddysgwyr i gwmpas y sectorau, a’r cyfleoedd gyrfa, ac mae’n rhoi dealltwriaeth o egwyddorion a gwerthoedd hanfodol ac o weithio’n ddiogel. Mae’n rhoi gwybodaeth hefyd am amrywiaeth o feysydd gan gynnwys blynyddoedd cynnar a gofal plant, anabledd, twf a datblygiad dynol a phwysigrwydd bwyta’n iach.

Mae’r dystysgrif ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon.

Cymhwyster Diploma Lefel 1

Lleiafswm o 30 credyd i ennill Diploma Lefel 1.

Nod vDiploma Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (oedolion a phlant a phobl ifanc), blynyddoedd cynnar a gofal plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)yw rhoi cyflwyniad fwy eang i ddysgwyr i gwmpas y sectorau, a’r cyfleoedd gyrfa, ac mae’n rhoi dealltwriaeth o egwyddorion a gwerthoedd hanfodol ac o weithio’n ddiogel. Mae’n rhoi gwybodaeth hefyd am amrywiaeth o feysydd gan gynnwys blynyddoedd cynnar a gofal plant, anabledd, twf a datblygiad dynol a phwysigrwydd bwyta’n iach.

Mae'r ddiploma yn rhoi ystod fwy eang o unedau opsiynol na'r tystysgrif.

Ni fydd y cymhwyster yn rhoi cymhwysedd galwedigaethol ond bydd modd symud ymlaen wedyn at ddiploma Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (oedolion a phlant a phobl ifanc), blynyddoedd cynnar a gofal plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)neu diplomâu lefel 2 mewn:

> Iechyd a Gofal Cymdeithasol (oedolion)

a

> Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Gwybodaeth bellach 

Mae fwy o wybodaeth ar gael ar gyfer swyddi a gyrfaoedd ar gael ar ein tudalennau Gyrfaeodd.

> Gyrfaoedd

Am ragor o wybodaeth am y cymhwyster hwn cysylltwch â’r tîm cymwysterau ar 029 20 226257 neu cymwysterau@cgcymru.org.uk