Gwrando ar y wefan

Cymwysterau Diploma ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Mae'r cymwysterau FfCCh yn cefnogi nod y Cyngor Gofal o roi'r 'hyder mwyaf mewn gofal' i'r cyhoedd drwy helpu i sicrhau bod y gweithlu gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ddiogel i ymarfer, yn meddu ar sgiliau priodol ac wedi'i hyfforddi i wneud y gwaith i'r safon uchaf. Mae ffocws y cymwysterau i weithwyr yng Gymru yn parhau ar gefnogi dysgwyr i ddangos eu cymhwysedd galwedigaethol.

Mae'r cymwysterau a'r unedau'n galluogi pobl i adeiladu ar eu cyflawniadau mewn ffordd a gydnabyddir yn ffurfiol, drwy gymryd cymhwyster ffurfiol neu unedau achrededig ar gyfer eu datblygiad parhaus. 

Chwiliwr cymwysterau

Gall yr unedau unigol ar gyfer pob diploma ei lawrlwytho o'r Chwiliwr Cymwysterau a SGC.

> Chwiliwr Cymwysterau

Diploma Lefel 3 mewn Cefnogaeth Therapi Galwedigaethol

Yn ychwanegiad i’r cymwysterau sydd ar wefan y Cyngor Gofal, mae diploma lefel 3 mewn Cefnogaeth Therapi Galwedigaethol wedi ei ddatblygu ar gyfer gweithwyr cefnogi mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, sydd yn darparu cefnogaeth therapi galwedigaethol i unigolion mewn ysbyty, cymuned a gofal cartref, o dan gyfeiriad therapydd galwedigaethol.

Bydd rhaid i ddysgwyr fod yn gyflogedig mewn rôl lle bu therapi galwedigaethol yn rhan o’i gwaith. Mi fysa hyn yn gallu bod yn awdurdod lleol, GIG neu ddarpariaeth annibynnol ac efallai yn cynnwys rholiau cymysg.

Dilynwch y linc isod am fwy o wybodaeth am y cymhwyster:

> Diploma lefel 3 mewn Cefnogaeth Therapi Galwedigaethol

Gwybodaeth ychwanegol

Mae'r Cyngor Gofal wedi datblygu amryw o gyhoeddiadau sy'n darparu gwybodaeth defnyddiol am y cymwysterau diploma.

> Egwyddorion Asesu Sgiliau Gofal a Datblygu 

Taflenni gwybodaeth FfCCh

> Cymwysterau'r FfCCh ar draws Ffiniau 

> Qualifications can Cross Boundaries - a rough guide to comparing qualifications in the UK and Ireland (Saesneg yn unig) 

Cefnogaeth y Cyngor Gofal i reolwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru

> Mae’r Cyngor Gofal wedi rhoi gwybodaeth at ei gilydd a fydd yn lleihau’r rhwystrau i gyflawni cymwysterau

a gwybodaeth ar

> Ddefnyddio cymwysterau, gwybodaeth a phrofiad blaenorol ar gyfer hawlio diploma FfCCh