Gwrando ar y wefan

Gweithio yn Gymraeg

Mar gofyn i ddarparwyr gofal fod yn rhagweithiol a chynnig a darparu gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg i'r un safon a'r gwasanaethau yn y Saesneg. Ar y tudalennau yma mae adnoddau a dolennau fydd yn help i chi weithredu'r 'Cynnig Rhagweithiol' a gwella'r defnydd o'r Gymraeg os ydych yn gweithio yn y  sector gofal yng Nghymru.

Mwy na Geiriau

Mae Mwy na Geiriau, Fframwaith Strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer yr Iaith Gymraeg mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn ei wneud yn ofynnol bod darparwyr gofal yn gallu cynnig gwasanaethau iaith Gymraeg yn ragweithiol ac i’r un safon a’r gwasanaeth iaith Saesneg.

MLogo Defnyddia dy Gymraeg!ae’r gallu i wneud hyn yn dibynnu’n gyfan gwbl ar eich staff. 

Rydym wedi cynhyrchu Sgiliau Iaith Gymraeg eich Gweithlu – eu defnyddio yn effeithiol fel ymateb uniongyrchol i geisiadau gan weithwyr rheng flaen. Gall yr adnodd eich helpu i wneud defnydd effeithiol o’r sgiliau iaith Gymraeg sydd eisoes yn bodoli yn eich gweithle ac eich helpu i gynllunio eich gweithlu i’r dyfodol.

Bydd yn eich helpu i weld y gallu i siarad Cymraeg fel sgil proffesiynol, eich helpu i asesu sgiliau iaith Gymraeg eich gweithlu cyfredol ac yn eich helpu i weithredu i fodloni gofynion Mwy na Geiriau.

> Sgiliau Iaith Gymraeg eich Gweithlu – eu defnyddio yn effeithiol (fersiwn lawn)

Mae’r fersiwn lawn wedi ei ddylunio i chi gael ei brintio a’i gadw fel llawlyfr cyfleus.

> Sgiliau Iaith Gymraeg eich Gweithlu – eu defnyddio yn effeithiol (fersiwn Canllaw Cyflym)

Mae Uned y Gymraeg mewn Iechyd a Gofal o fewn Llywodraeth Cymru wedi datblygu pecyn gwybodaeth a phosteri i roi arweiniad ar beth yw'r Cynnig Rhagweithiol a sut i'w ddarparu yn y sector gofal cymdeithasol. 

> Pecyn Gwybodaeth Gweithredu’r ‘Cynnig Rhagweithiol’ – Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol

>Mwy na geiriau: Posteri Pethau Bychain

>Mwy na geiriau: Posteri Cynnig Rhagweithiol

Termau’r Cyngor Gofal

Cyhoeddiad ar–lein newydd yn darparu termau gwaith a gofal cymdeithasol yn Gymraeg a Saesneg. Yn diweddaru cyhoeddiad o’r flwyddyn 2000, dyma ffordd gyflym a hawdd i ddarganfod y term sydd ei angen arnoch. Mae modd toglo rhwng ieithoedd trwy ddewis y wyddor Gymraeg neu Saesneg.

> Termau’r Cyngor Gofal

Adnoddau Arall

> Ymwybyddiaeth iaith Gymraeg

> Adnoddau hyfforddi iaith Gymraeg

> Profiadau darparwr

> Cymraeg a'r myfyriwr gwaith cymdeithasol