Gwrando ar y wefan

Mae gennyf blant ifanc

Croeso i'r tudalennau ar gyfer rhieni a gofalwyr plant ifanc.Mae gennyf blant ifanc

Ein hethos yn y Cyngor Gofal yw sicrhau bod plant yn ddiogel a sicrhau bod ymarferwyr yn gweithio i'r safonau uchaf bosibl.

Yn y Cyngor Gofal rydym yn gosod y cymwysterau gofynnol a'r rhai a argymhellir ar gyfer gweithwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Caiff sefydliadau blynyddoedd cynnar eu rheoleiddio gan yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). Dylai fod y staff yn y sefydliadau hyn y cymwysterau cywir, a chaiff y cymwysterau hyn eu gosod gan y Cyngor Gofal.

Gwybodaeth bellach

> Gweithwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant

> Rheolwr blynyddoedd cynnar