Gwrando ar y wefan

Manylion y cwmni

Cyngor Gofal Cymru sy'n rheoleiddio'r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru ac rydym yn gyfrifol am hyrwyddo a sicrhau safonau uchel yn y gweithlu gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol. Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru (CNLC) ydi'r Cyngor Gofal a chaiff ei ariannu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru.

Prif swyddfa (Caerdydd)

South Gate House
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW

Ffôn: 0300 30 33 444
Ffacs: 029 2038 4764
Minicom: 029 2078 0680
E-bost: gwybodaeth@cgcymru.org.uk

Swyddfa Gogledd Cymru

Uned 19, Parc Busnes Llanelwy
Ffordd Richard Davies
Heol Glascoed
Llanelwy
LL17 0LJ

Ffôn: 0300 30 33 444
Ffacs: 01745 584 357
E-bost: gwybodaeth@cgcymru.org.uk