Gwrando ar y wefan

Mapio llwybrau drwy cymwysterau FfCCh

Mapio llwybrau drwy gymwysterau galwedigaethol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant

Datblygwyd y taflenni mapio hyn ar gyfer ystod eang o wasanaethau ar draws lleoliadau oedolion, plant a phobl ifanc a blynyddoedd cynnar a gofal plant. Amlygir ym mhob taflen unedau o grwpiau 'dewisol' y cymwysterau FfCCh sydd yn allweddol i feysydd gwasanaeth gwahanol.

Bydd y taflenni hyn o fydd i ddysgwyr, cyflogwyr ac aseswyr i ddewis unedau perthnasol unai er mwyn ennill cymhwyster neu fel rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Meysydd gwasanaeth

Oedolion

> Ail alluogi

> Anabledd Dysgu; Anabledd Dysgu (tud. 2) 

> Anabledd Corfforol

> Anghenion Gofal Corfforol Cymhleth; Anghenion Gofal Corfforol Cymhleth (tud.2)

> Cynlluniau Lleoli Oedolion / Rhannu Bywydau

> Dementia

> Gwasanaethau Cartref

> Gwasanaethau Preswyl

> Gwasanaethau Synhwyraidd

> Gweithwyr Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

> Iechyd Meddwl

> Rheolaeth

Plant a Phobl Ifanc

> Anabledd Corfforol

> Anabledd Dysgu

> Anghenion Gofal Corfforol Cymhleth

> Gadael Gofal

> Gofal Maeth

> Gwasanaethau Cartref

> Gwasanaethau Preswyl

> Gwasanaethau Synhwyraidd

> Rheolaeth

Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

> Cyfnod Sylfaen

> Cyn Ysgol

> Darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg

> Gofal Plant

> Gweithio gyda Babanod

> Gweithio gyda Phlant ag Anableddau

> Gweithwyr Cymorth Teulu Dechrau'n Deg

> Rheolaeth

> Ymarferydd Dechrau'n Deg