Gwrando ar y wefan

Rheolwr blynyddoedd cynnar

Sgiliau iaith Gymraeg – Adnodd newydd

Nod Sgiliau Iaith Gymraeg yng Ngweithlu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yw helpu rheolwyr a darparwyr i ganfod y sgiliau iaith Gymraeg sydd ar gael yn eu gweithlu a chynnig cyngor ar ddefnyddio'r sgiliau hynny'n effeithiol.

Mae'r adnodd hwn wedi'i lunio i helpu chi i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar ac i annog agweddau ac arferion cadarnhaol at y Gymraeg. Mae hefyd yn annog pob ymarferwyr – p'un ai a yw'n rhugl, yn dysgu, yn meddu ar ychydig o Gymraeg neu ddim o gwbl – i ddefnyddio'r iaith yn eu lleoliad bob dydd.