Gwrando ar y wefan

Rheolwr cartrefi gofal oedolion

Ffeithiau a ffigyrau o'r gweithlu cofrestredig

Bob blwyddyn, mae'r Cyngor Gofal yn cyhoeddi proffil ystadegol ar gyfer pob un o’r rolau cofrestru y mae’n orfodol cofrestru ar eu cyfer yng Nghymru.

> Ffeithiau a ffigyrau o'r gweithlu cofrestredig