Gwrando ar y wefan

Rwy'n defnyddio gofal cymdeithasol

Rwy'n defnyddio gofal cymdeithasolCroeso i’n tudalennau ar gyfer pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol. Ein gwaith, fel rheoleiddiwr gofal cymdeithasol yw hybu a sicrhau’r safonau uchaf ledled y gweithlu gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol er mwyn sicrhau eu bod yn darparu’r gwasanaethau gorau posibl.

Ein nod yw codi safonau ledled y gwasanaethau gofal cymdeithasol a sicrhau bod y math cywir o bobl yn gweithio ac yn cael eu recriwtio i weithio yn y gwasanaethau. Er mwyn gwneud hyn, rydym yn edrych ar yr anghenion ar gyfer y dyfodol, ac yn fwyaf arbennig, pa fath o weithlu sydd ei angen i ateb gofynion poblogaeth sy’n heneiddio yng Nghymru.

O’r ddewislen ar y chwith, fe welwch gasgliad o ddolenni i wybodaeth a all fod o ddiddordeb i chi, fel ein hymgyrch Hyder mewn Gofal i godi ymwybyddiaeth o’r Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol. Mae’r Côd yn pennu’r safonau ymddygiad y gallwch eu disgwyl gan eich gweithiwr cymdeithasol neu eich gweithiwr gofal cymdeithasol ac mae’n hynod bwysig i unrhyw un sy’n defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol, i’w cynhalwyr, neu i unrhyw un sy’n adnabod rhywun sy’n derbyn gofal.

> Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol

Mae’n rhaid i rai gweithwyr gofrestru gyda’r Cyngor Gofal er mwyn gweithio ym maes gofal cymdeithasol. Mae gwybodaeth ar gael am sut i weld a yw gweithiwr y gwyddoch amdano wedi ei gofrestru a hefyd sut i wneud cwyn, os oes gennych bryderon am weithiwr.

Gallwch hefyd weld sut y gallwch gyfrannu at ein gwaith naill ai trwy gymryd rhan mewn ymgynghoriadau, digwyddiadau neu’n syml trwy roi adborth i ni ar ein gwaith. Mae ein Strategaeth Cyfranogiad Defnyddwyr Gwasanaethau a Chynhalwyr yn nodi sut yr ydym yn bwriadu cynnwys pobl sy’n defnyddio’n gwasanaethau a’u cynhalwyr yn ein gwaith.

> Strategaeth Cyfranogiad Defnyddwyr Gwasanaethau a Chynhalwyr